Celostna podoba

Osnova celostne grafične podobe podjetja oz. blagovne znamke je logotip. Zajema vizualno izkušnjo identitete na vseh nivojih in področjih, v tiskanih, virtualnih medijih ali stvarnih aplikacijah.

Opredeljuje izgled logotipa, njegovo postavitev v različnih medijih, barvno pojavnost, črkovno podobo, umetniški vtis, itd. Bolj uniformno kot so definirana pravila, bolj si celostno podobo vtisnemo v spomin in lažje jo prepoznamo. Dobra celostna podoba omogoča prepoznavanje nam znane blagovne znamke in njene vsebine že na daleč in le z bežno zaznavo.