Pogoji uporabe

Domdesign, Lepota oblike d.o.o.
Šolska ulica 1
8250 Brežice

Datum: 24. september 2014

Pogoji uporabe

Na spletnih mestih DominoCMS

Dobrodošli na Spletne strani, aplikacije in storitve na sistemu DominoCMS, ki jih zagotavlja Lepota Oblike d.o.o. (v nadaljevanju "Storitve"). Te pogoji uporabe narekujejo vaš dostop in uporabo Storitev, ki jih zagotavlja Lepota Oblike d.o.o. in vse njene hčerinske družbe, povezane družbe, blagovne znamke in entitete, ki jih nadzoruje. Pogoje uporabe prosimo natančno preberite in preučite.
Z VČLANITVIJO ALI VSAKIČ KO DOSTOPATE IN UPORABLJATE STORITVE, ZAGOTAVLJATE, DA STE PREBRALI IN RAZUMETE, TER SE ZAVEZUJOČE STRINJATE, S TEMI POGOJI UPORABE. V KOLIKOR SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, VAM NI DOVOLJENA UPORABA STORITEV. Te pogoji imajo enako moč in učinek kot Izjava v tiskani obliki.

Vaše odgovornosti

Za uporabo in dostop do Storitev ste za zagotavljanje in vzdrževanje potrebne opreme in storitev odgovorni sami. Ko se registrirate pri nas, nam ob vsakem dostopu posredujete določene informacije. Strinjate se, da lako uporabljamo vsako informacijo, ki jo pridobimo o vas v skladu z našo Izjavo o zasebnosti.
Če se odločite registrirati pri nas, se strinjate z: a)  posredovanjem resničnih, točnih, trenutnih in popolnih informacij, katere od vas zahteva registracijski obrazec; in b) vzdrževanjem in posodabljanjem teh informacij za zagotavljanje resničnih, točnih, trenutnih in popolnih v vsakem trenutku. Dodatno se strinjate ne uporabljati storitev z namenom: a) kršenja lokalnih, državnih ali mednarodnih zakonov ali regulativ; b) prenašanja vsakega nasilnega, nadlegovalnega, onečaščevalnega, vulgarnega, pornografskega, obscenega, invazivnega do tuje zasebnosti, sovražnega ali rasno, etnično spornega materiala; c) prenašanja vsakega nedovoljenega ali zahtevanega oglaševanja, promocijskega materiala, neželene pošte, spama, verižnih pisem piramidnih sistemov, ali katerekoli druge oblike solicitiranja; d) prenašanja vsakega materiala, ki vsebuje adware, malware, spyware, software viruse, ali drugačno računalniško kodo, datoteke ali programe, oblikovane da motijo, uničijo, ali omejujejo funkcionalnost kakršnegakoli računalniškega programa ter telekomunikacijske naprave; e) zapeljevanja, nadlegovanja ali škodovanja drugega posameznika, vključno z razkritjem resničnega imena kateregakoli drugega uporabnika, ki se je odločil na Storitvah uporabljati Alias oziroma Uporabniško ime; f) oponašanja druge osebe ali entitete, ali kakorkoli drugače prestavljati sebe z neko osebo oziroma entiteto; g) uporabe "robotov", "pajkov", "roverjev", "scraperjev" ali katerikoli drugih data-minerskih tehnologij, avtomatskih ali ročnih procesov spremljanja, cachiranja, okvirjenja, maskiranja, izvzemanja podatkov, kopiranja ali distribuiranja vsakih podatkov iz Storitev, naših omrežij in baz; h) vmešavanja z ali motenja Storitev ali strežnikov ali naših omrežij, ali neupoštevanja kakršnihkoli zahtev, procedur, politik, regulativ omrežij priklopljenih na Storitve.

Vnosi s strani uporabnika

Ne vršimo lastništva nad kakršnimikoli informacijami, podatki, besedilom, programsko opremo, glasbo, zvokom, fotografijami, grafiko, videom, sporočili, oznakami ali drugimi materiali, ki jih posredujete za ogled ali distribucijo drugim skozi Storitve (skupno "Uporabniški vnosi"). Kot je med nami in vami, si vi lastite vse pravice nad vašimi Uporabniškimi vnosi, vendar nam in našim povezanim partnerjem, reprezentativcem, podlicenčnim izvajalcem in zavezancem dovoljujete  nepreklicno, obojestransko, ne-ekskluzivno, polno-plačano licenco (podlicencirano skozi mnoge stopnje) skozi celoten prostor za uporabo, distribucijo, sindiciranje, licenciranje, reproduciranje, posodabljanje, adaptiranje, publikacijo, prevajanje, javno nastopanje, ustvarjanje derivatnih del in javno prikazovanje vaših Uporabniških vnosov (v celoti ali delno)  v kateremkoli formatu ali mediju ne poznanem ali kasneje razvitem. Dano, da je izvajanje naših pravic pod delujočo licenco ob vseh prilikah subjekt omejitev do razkritja naših Uporabniških vnosov, ki jih narekuje naša Izjava o zasebnosti. Pridržujemo si pravico prikazovati oglase v povezavi z Uporabniškimi vnosi in uporabljati Uporabniške vnose za oglaševalske in promocijske namene brez kompenzacije z vami. Te oglasi so lahko targetirani na vsebino shranjeno na Storitvah. V namenom, da vam dovoljujemo dostop in uporabo naših Storitev, se strinjate, da vam lahko namestimo takšne oglase povsod na Storitvah. Uporabniških vnosov ne pregledujemo pred objavo, zato se strinjate, da ste za vse Uporabniške vnose odgovorni izključno sami. Nismo dolžni gostovati, prikazovati ali distribuirati katerikolih Uporabniških vnosov in jih lahko odstranimo v vsakem trenutku ali zavrnemo katerekoli Uporabniške vnose. Nismo odgovorni za nikakršno izgubo, krajo ali poškodbo kakršnih koli Uporabniških vnosov. Vi zastopate in se zavezujete, da vaši Uporabniški vnosi in naša avtorizirana uporaba takšnih informacij, ne in ne bodo kršili pravic katerekoli tretje osebe (vključno, brez omejitev, intelektualnih lastniških pravic, pravic zasebnosti publicitete ali drugih pravnih ali legalnih pravic). Vi in ne mi, ste odgovorni za vse posledice deljenja osebnih podatkov o sebi na javnih področjih Storitev, kot so domač naslov ali domač naslov drugih. Mi si lastimo pravice, naziv in interese v vsaki kompilaciji, kolektivnem delu ali drugem derivatnem delu, ki smo ga ustvarili, vključevanje vaše vsebine (vendar ne vaše originalne vsebine).
Ko na Storitvah uporabljate možnost, ki omogoča uporabnikom, da delijo, transformirajo, readaptirajo, spreminjajo ali kombinirajo csebino z ostalo vsebino, nam in našim uporabnikom dovoljujete v elotnem prostoru nepreklicno, ne-ekskluzivno, brez poplačilno, obojestransko pravico in licenco, da uporabljamo, reproduciramo, spreminjamo, prikazujemo, premešamo, nastopamo, distribuiramo, redistribuiramo, adaptiramo, promoviramo, ustvarjamo derivatna dela, sindiciramo vašo vsebino z vsakem mediju in skozi katerokoli obliko tehnologije ali distribucije in nam dovoljujete derivatna dela, da so licencirana pod temi enakimi Pogoji uporabe. Pravice dovoljene pod tem drugim poglavjem veljajo kljub morebitni prekinitvi teh Pogojev. Vsa vsebina in materiali posredovani na Storitvah so namenjeni generalnim informacijam, generalni diskusiji, izobraževanju, zabavnim ali komercialnim namenom. Ne sklepajte, da je takšna posredovana vsebina podpirana ali verificirana z naše strani. VSEBINA JE POSREDOVANA "KOT JE" IN VAŠA UPORABA ALI ZANAŠANJE NA TEH MATERIALIH JE IZKLJUČNO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST.

Kršitve avtorskih pravic in pravic blagovnih znamk

Spoštujemo intelektualne pravice drugih. V skladu s tem imamo politiko odstranjevanja Uporabniških vnosov, ki kršijo avtorsko pravo, suspendiramo dostop do Storitev (ali dela njih) vsakem uporabniku, ki krši avtorski zakon in/ali izključimo v primernih okoliščinah račun vsakem uporabniku, ki uporablja Storitve v kršitvi avtorskega zakona. Kot sledilci Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), smo implementirali procedure za prejem pisnih sporočil o terjanem kršenju avtorskih pravic ter za procesiranje. Če verjamete, da uporabnik Storitev krši vaše avtorske pravice, prosimo da nam posredujete pisno obvestilo na spodnji naslov v zvezi z obvestilom terjatev avtorskih kršitev:
Lepota Oblike d.o.o.
Pleteršnikova ulica 1
8250 Brežice
Tel: 040 842 313
E-mail: info@domdesign.eu
Vaše pisno obvestilo mora: a) vsebovati vaš fizičen ali elektronski podpis; b) identificirati avtorsko delo, ki je v sumu kršitve; c) identificirati sumljeno kršen material na zadovoljiv in točen način, ki nam bo pomagal locirati material; d) vsebovati zadostne informacije preko katerih vas lahko kontaktiramo (vključno s poštnim naslovom, telefonsko številko in e-mail naslovom; e) vsebovati izjavo, da trdno verjamete, da avtorski material ni avtoriziran s strani lastnika avtorskih pravic, agenta lastnika avtorskih pravic ali avtorskega zakona; f) vsebovati izjavo, da je informacija v pisnem obvestilu točna; in g) vsebovati izjavo, pod sodnim pregonom, da ste avtorizirani delovati v imenu lastnika avtorskih pravic. Prosimo ne pošiljajte obvestil ali povpraševanj, ki niso v vezi s sumljeno kršitvijo avtorskih pravic na naš naslov, v primeru vprašanj se obrnite na naše splošne kontaktne podatke. Če verjamete, da je vaša blagovna znamka uporabljena nekje na Storitvah na način, da krši intelektualno lastnino, nas lahko lastnik ali agent obvestita preko e-maila info@domdesign.eu. Naprošamo, da so pritožbe posredovane s točno identiteto lastnika, kontaktnimi podatki in specifično naravo pritožbe.

Prekinitev

Vaše članstvo lahko prekinemo ali suspendiramo vaš dostop do dela ali vseh Storitev, če kršite te Pogoje ali se poslužujete v kakršnega koli delovanja, za katerega v naši popolni diskretnosti verjamemo, da je v kršenju katerega koli aplikativnega zakona ali regulative ali kako drugače škodljiva za naše interese, interese katerega koli drugega uporabnika Storitev, ali tretje osebe.
STRINJATE SE; DA LEPOTA OBLIKE D.O.O. NE BO ODGOVORNA VAM ALI TRETJI OSEBI ZA ODSTRANJEVANJE VAŠIH UPORABNIŠKIH VNOSOV ALI SUSPENDIRANJA ALI TERMINIRANJA VAŠEGA DOSTOPA DO STORITEV (ALI DELA DELA).
Vaše sodelovanje in dostop do storitev lahko prekinete v vsakem trenutku. Pridržujemo si pravico do preiskovanja vaše uporabe Storitev v primeru, ko v naši popolni diskretnosti verjamemo, da kršite te Pogoje. Po ukinitvi nimamo nikakršne obveznosti zadržati, shranjevati, ali vam posredovati kakršnekoli podatke, informacije ali katerokoli drugo vsebino, ki ste jo naložili, shranili ali prenesli na ali skozi Storitve.

Posodobitev Pogojev

V naši izključni in popolni diskretnosti lahko od časa do časa spremenimo te Pogoje. Takšne spremembe bomo sporočili na Storitvah. V kolikor se takšnimi spremembami ne strinjate, je vaša edina možnost, da prenehate uporabljati Storitve. Vaša nadaljna uporaba Storitev po obvestilu takšnih sprememb, označuje vašo vednost teh sprememb in strinjanje z zavezanostjo k spremembam takšnih Pogojev.

Posodobitev Storitev

Pridržujemo si pravico spreminjanja ali prenehanja celotnega ali katerega koli aspekta Storitev z ali brez vašega obveščanja. STRINJATE SE, DA NISMO ODGOVORNI VAM ALI TRETJI OSEBI, ČE LEPOTA OBLIKE D.O.O. IZVEDE SVOJO PRAVICO SPREMINJANJA ALI PRENEHANJA STORITEV.

Pristojbine, zakup in nakup

V vsakem trenutku si pridržujemo si pravico zaračunati za dostop do Storitev ali katerekoli nove specifične funkcionalnosti ali vsebine, ki jo lahko začnemo izvajati. V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali plačila pristojbin, zakupa nobenega dela Storitev ali nakupa Produkta, v kolikor se sami predhodno ne boste strinjali s plačilom takšnih pristojbin. V kolikor se ne strinjate s plačilom takšnih pristojbin, pa morda ne boste imeli dostopa do plačljivih Storitev ali vsebin. Detajle glede vsebine ali Storitev boste sprejeli v zameno za pristojbine, prav tako kot tudi aplicirane plačilne pogoje, ki bodo razkriti pred vašim privoljenjem plačila takšnih pristojbin. S takšnimi pristojbinami ali cenami se strinjate, če se prijavite na katere koli plačljive Storitve ali nakupujete plačljive produkte. Vsaki takšni pogoji bodo smatrani kot del (in tukaj inkorporirani z referenco v) teh Pogojev.

Gesla in varnost

Za vzdrževanje in zaupnost vašega gesla za dostop do Storitev ste odgovorni sami in absolutno odgovorni za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod vašim geslom. Strinjate se, da nas nemudoma obvestite o neavtorizirani uporabi vašega gesla in vdoru varnosti povezane s Storitvami. Pridržujemo si pravico zahtevati, da spremenite vaše geslo v kolikor menimo, da vaše geslo ni več dovolj varno. STRINJATE SE, DA NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI IZGUBO ALI POŠKODBO, KI IZVIRA IZ NEZMOŽNOSTI ZADOSTNEGA VAROVANJA VAŠEGA GESLA.

Povezave

Lahko posredujemo povezave do drugih spletnih strani ali internetnih virov za vaše ugodje, in takšne povezave ne označujejo ali implicirajo naše podpore takšnih spletnih strani ali internetnih virov ali njihove vsebine. STRINJATE SE; DA NIMAMO NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNOKOLI INFORMACIJO, PROGRAMSKO OPREMO ALI MATERIALE, NAJDENE NA KATERIKOLI DRUGI SPLETNI STRANI ALI INTERNETNEM VIRU.

Aplikacije

Ponudimo vam lahko programske aplikacije, ki vam lahko pomagajo dostopati do naših Storitev. V takšnih okoliščinah vam odobravamo osebno, neekskluzivno, neprenosljivo, omejeno licenco za inštalacijo takšne programskeapliakcije izključno na napravah, s katerimi boste dostopali do Storitev. Strinjate se, da vam od časa do časa ponujamo avtomatske nadgradnje teh aplikacij, katere boste sprejeli za namestitev. Prosimo vedite, da imajo lahko določene aplikacijske trgovine, ki ponujajo takšne aplikacije drugačne prodajne pogoje, ki vas bodo zavezovale, če izberete naložiti našo aplikacijo od takšnega prodajalca. Naša programska oprema je ovrednotena kot "komercialni artikel" in s tem predmet nadrejenih predpostavljenih Evropskih gospodarskih zakonov. Vaša uporaba programske opreme mora biti v skladu z aplikativnimi uvoznimi in izvoznimi kontrolnimi zakoni in regulativi Evropske Unije.

Komercialna uporaba

Ni vam dovoljeno kopiranje, izdelovanje derivatnih del, preprodaja, distribucija, ali izvajanje kakršne koli komercialne uporabe (druge kot držanja in deljenja informaij za vašo nekomercialno uporabo) vse vsebine, materialov, podatkovnih baz iz naših sistemov in omrežij.
Ni vam dovoljeno prodajati, podlicencirati ali redistribuirati naših programskih aplikacij ali jih inkorporirati (ali dela njih) v drug produkt. Ni vam dovoljeno vzvratno programirati, dekompilirati,  razstaviti ali drugače poskušati pridobiti izvorno kodo (razen, kjer je izrecno dovoljeno z zakonom) programske opreme, komunikacijskih protokolov za dostop do Storitev ali naših omrežij. ni vam dovoljeno modificirati, adaptirati ali izvesti derivatna dela iz programske opreme ali odstraniti sporočila v programski opremi.

Garancija

EKSPLICITNO SE STRINJATE, DA JE UPORABA STORITEV NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. STORITVE PONUJAMO NA "KOT SO" IN "KOT SO NA VOLJO" BAZI. IZKLJUČNO ODREKAMO GARANCIJE VSEH VRST, ALI EKSPRESIVNE ALI IMPLICIRANE, S SPOŠTOVANJEM DO DOMINOCMS MREŽE (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE PRODAJALNOSTI, UPORABNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO ALI NAMEN IN NEKRŠITEV). LEPOTA OBLIKE D.O.O. NE DAJE NOBENE GARANCIJE, DA BO MREŽA DOMINOCMS USTREZALA VAŠIM ZAHTEVAM ALI DA STORITVE NE BODO NEMOTENE, AŽURNE, VARNE, ALI BREZ NAPAK. PRIZNAVATE, DA DOSTOP DO PODATKOV (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA DOKUMENTE, FOTOGRAFIJE, IN PROGRAMSKE DATOTEKE), KI STE JIH SHRANILI ALI SO JIH SHRANILI DRUGI, NI GARANTIRAN IN DA MI NE BOMO ODGOVORNI ZA IZGUBO KAKRŠNIH KOLI VAŠIH PODATKOV, KI SO SE ZGODILI NA STORITVAH ALI OB NJIHOVI NERAZPOLOŽLJIVOSTI. NE DAJEMO NIKAKRŠNE GARANCIJE REZULTATOM, KI SO LAHKO PRIDOBLJENI Z UPORABO STORITEV, TOČNOSTI ALI ZANESLJIVOSTI KAKRŠNIH KOLI PODATKOV PRIDOBLJENIH SKOZI STORITVE, ALI DA BODO NAPAKE NA STORITVAH ODPRAVLJENE. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA JE VSAK MATERIAL IN/ALI INFORMACIJE PRENESENE ALI KAKORKOLI DRUGAČE PRIDOBLJENE SKOZI UPORABO STORITEV, STORJEN NA VAŠO LASTNO DISKRETNOST IN ODGOVORNOST IN DA BOSTE IZKLJUČNO SAMI ODGOVORNI ZA VSAKO ŠKODO, KI IZHAJA IZ TEGA. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, BODISI USTNA ALI NAPISANA, PRIDOBLJENA IZ DOMINOCMS MREŽE ALI POVSOD DRUGOD IZ STORITEV, NE BO DAJALA GARANCIJE, KI NI EKSPRESNO NAVEDENA TU.

Omejitev odgovornosti RAZUMEVATE, DA DO OBSEGA DOVOLJENEGA POD UPORABLJENIM ZAKONOM, V NOBENEM PRIMERU, NE MI NE NAŠI FUNKCIONARJI, ZAPOSLENI, DIREKTORJI, DELNIČARJI, NADREJENI, PODRUŽNICE, POVEZANI PARTNERJI, AGENTI, LICENČNIKI NISMO ODGOVORNI POD NOBENO TEORIJO ODGOVORNOSTI (ALI POD POGODBO, ŠKODO, ZAKONOM ALI DRUGAČE) ZA NIKAKRŠNO DIREKTNO, INDIREKTNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZA IZGUBO PROMETA, DOBIČKA, DOBRA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGE NEOPREDMETENE IZGUBE (TUDI ČE JE BILO TAKŠNIM OSEBAM SVETOVANO, SO VEDELE ALI BI SE MORALE ZAVEDATI POSLEDIC TAKŠNE ŠKODE) REZULTIRAJOČE IZ VAŠE (ALI KOGARKOLI DRUGEGA, KI UPORABLJA VAŠ RAČUN) UPORABE STORITEV. RAZEN ČE JE DRUGAČE POSREDOVANO Z UPORABNIM ZAKONOM, V NOBENEM PRIMERI NE BO NAŠA ODGOVORNOST PRESEGALA ZNESKA PRISTOJBIN PLAČANIH NAM (ČE SO PRISTOJNE) ZA OBDOBJE TREH MESECEV PRED DATUMOM POSREDOVANJA TERJATVE.

Izključitve in omejitve

Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve določenih garancij, omejitve ali izključitve odgovornosti za naključne ali posledične škode. Ustrezno se nekatere zgornje omejitve in obvestila ne nanašajo na vas. Do te mere, da ne moremo, kot del dotičnega zakona, oporekati nobeni implicirani garanciji ali omejiti njeno odgovornost, obseg in čas takšne garancije, hkrati pa bo obseg naše odgovornosti minimalno dovoljen pod takšnim dotičnim zakonom.

Povrnitev škode

Strinjate se s povračilom škode, branjenjem, in izvzemanjem naših nadrejenih, podružnic, partnerjev, direktorjev, zaposlenih, konzultantov in agentov, proti in od vsakih in vseh terjatev, odgovornosti, škode, izgube, stroškov, pristojbin (vključeno razumnih odvetniških pristojbin), ki bi jih takšne osebe pridobile kot rezultat tožb, ki izvirajo iz vašega (ali kdorkoli drug, ki uporablja vaš račun) kršenja teh Pogojev. Pridržujemo si pravico, na naše lastne stroške, prevzeti našo ekskluzivno obrambo in kontrolo v vsaki drugi zadevi, ki je drugače subjekt povračila z vaše strani in v takšnem primeru se strinjate sodelovati z našo obrambo v takšni zahtevi.

Blagovne znamke in patenti

"DominoCMS", DominoCMS-jevi logotipi, piktogram, slogan "Dominirajte življenju." in design, "Domdesign" s podobo in logotipi, "Lepota Oblike", imena naših spletnih strani, kot tudi določena druga imena, logotipi, materiali prikazani na Storitvah tvorijo blagovne znamke, prodajna imena, storitvene znamke, ali logotipe (skupno "Znamke"), od nas ali naših entitet. Ni vam dovoljeno uporabljati takšne Znamke. Lastništvo vseh teh Znamk ostaja z nami in našim entitetam.

Copyrighti; omejitve uporabe

Vsebina na Storitvah (v nadaljevanju "Vsebina"), vključno brez omejitev, video, besedila, fotografije in grafike, je zaščitena pod zakoni Evropske unije in mednarodnimi zakoni, in je subjekt druge intelektualne lastnine, sorodnih pravic in zakonov ter so naša last ali naših lincenčnikov. Razen s spoštovanjem do vaših lastnih Uporabniških vnosov: (a) Vsebina ne sme biti kopirana, modificirana, reproducirana, republicirana, objavljena, prenašana, prodajana, ponujena v nakup, redistribuirana na kakršen koli način brez predhodnega pisnega dovoljenja in tista od naših aplikabilnih licenčnikov; in (b) morate spoštovati vsa copyright obvestila, informacije, restrikcije vsebovane ali priložene vsaki Vsebini. Dajemo vam osebno, preklicno, neobvezujočo, nelicenčno in neekskluzivno pravico do dostopa in uporabe Storitev na način dovoljen s temi Pogoji.

Elektronska obvestila

Strinjate se, da se komunicirate z nami elektronsko. Vaše afirmativno dejanje registracije, uporabe ali prijave v storitve, konstituira vaš sprejemljivi podpis k tem Pogojem. LAHKO VAM POSREDUJEMO OBVESTILA ELEKTRONSKO, (1) PO ELEKTRONSKI POŠTI, ČE STE SE REGISTRIRALI OZIROMA NAM POSREDOVALI DELUJOČ ELEKTRONSKI NASLOV, ALI (2) PREKO OBJAVE OBVESTILA NA NAŠI SPLETNI STRANI NAMENJENI ZA TE NAMENE. Dostava vsakega obvstila je efektivna, ko je poslana ali objavljena z naše strani, ne glede na to, ali ste prebrali obvestilo ali ga dejanjsko prejeli. Lahko se odjavite od prejemanja obvestil elektronsko s prenehanjem uporabe Storitev.

Skladnost z lokalnimi zakoni

Storitve so bazirane v Sloveniji oziroma Evropski uniji. Niso zasnovane ali prirejene za nobeno drugo državo izven Evropske unije. Lahko jih uporabljate le, če se skladajo z zakoni države iz katere do njih dostopate.

Razno

Te Pogoji, skupaj s pogoji vsake končne uporabniške licenčne izjave za katero se strinjate kadar prenašate katerokoli programsko opremo, ki je na voljo skozi Storitve in vsakimi dodatnimi pogoji s katerimi se strinjate, kadar uporabljate določene elemente Storitev (npr. pogoje specifičnih določeni spletni strani znotraj omrežja Spletnih strani ali povezano s plačilom pristojbin za določene Storitve ali vsebine), konstituirajo celotno, ekskluzivno in končno izjavo dogovora med vami in nami s spoštovanjem te zadeve, in urejajo vašo uporabo Storitev, ter nadgrajujejo vsak predhoden dogovor ali pogajanja med vami in nami s spoštovanjem te zadeve. V primeru konflikta med temi Pogoji in pogoji specifične spletne strani znotraj omrežja Spletnih strani, te pogoji prevlafajo. Te pogoji in odnos med vami in nami bodo urejani z zakoni Slovenije oz. Evropske unije, kot so nanešeni sklenjenim in vstopljenih dogovorom, in bodo izvajani izključno v prostoru Slovenije, Evropske unije, brez upoštevanja, kjer je zares vaše pravo prebivališče. Vse tožbe, ki izvirajo ali so povezane s temi Pogoji uporabe ali vašo uporabo Storitev bodo privedeni na sodišča z lokacijo v Sloveniji, Evropski uniji in vi tu nepreklicno soglašate na ekskluzivno osebno pristojnost takšnih sodišč za ta namen. Naš neuspeh izvajati ali vsiliti vsako pravico ali provizijo teh Pogojev ne bo konstituiralo opustitve takšne pravice ali provizije. Če je s strani kompetentnega sodišča kakšna provizija teh Pogojev najdena kot neveljavna, se ne glede na to, strinjate, da se sodišče prizadeva dati učinek našim nameram in vam, kot se reflektira v proviziji, in da so druge provizije teh pogojev v polni moči in učinku. Strinjate se, da ne glede na zakon, vsaka terjatev ali razlog akcije, ki izhaja iz ali je povezana z uporabo Storitev ali teh Pogojev, mora biti vložena znotraj enega (1) leta po takšni terjatvi ali razlogu akcije, ki je nastala, ali pa bo za vedno opuščena. Naslovi poglavij teh Pogojev so za udobje in nimajo nikakršnih legalnih ali pogodbenih učinkov. Pogoji sekcije 2 in 12 do 20 teh Pogojev, kot tudi vsake druge omejitve na pravno odgovornost eksplicitno postavljena tu vnaprej, bo ostala v polnem učinku in moči ne glede na nukinitev aše uporabe Storitev. Obe osebe so neodvisni pogodbeniki obeh. nobena oseba ne bo štela kot zaposleni, agent, partner, partnerstvo ali legalno zastopništvo druge za vsak namen, in nobena ne bo imela pravice, moči ali avtoritete ustvariti nikakršno obveznost ali odgovornost v imenu druge, izključno kot rezultat teh pogojev. V nobenem primeru ne boste pod temi Pogoji šteli kot eden izmed naših zaposlenih ali upravičeni do kakršnih koli koristi naših zaposlenih.